Wymagane dokumenty
ZAŁĄCZONE WE WNIOSKU:
1. Skierowanie do Zakładu opiekuńczo-Leczniczego: wydane przez lekarza rodzinnego lub prowadzącego ze szpitala
2. Wypełnione przez pielęgniarkę środowiskową w miejscu zamieszkania lub pielęgniarkę społeczną ze szpitala:
a) wywiad pielęgniarski
b) ocena pacjenta wg skali Barthel oraz skala Glasgow przy 0 Barthel
3. Karta z danymi personalnymi chorego
5. Ksero dowodu osobistego – do wglądu
6. Ksero legitymacji emeryta/ rencisty – do wglądu
7. Zaświadczenie lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do umieszczenia w Zakładzie
8. Pełnomocnictwo odnośnie udzielania informacji
9. Zgoda chorego na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym
DODATKOWO:
10. Karty informacyjne z przebiegu dotychczasowego leczenia
11. Aktualne wyniki następujących badań:
a) morfologia
b) poziom glukozy we krwi
c) mocz- badanie ogólne
d) mocznik
e) HBS
f) Anty-HCV
g) RTG
h) OWA
Pliki do pobrania
Wykaz dokumentów do przyjęcia

 

POBIERZ 

 

Wniosek przyjęcia do ZOL BONA-MED

 

POBIERZ 

 

Formularz wywiadu pielęgniarskiego

 

POBIERZ 

 

Wniosek o dokonanie zwrotu opłat

 

POBIERZ 

 

Masz pytania?
Napisz do nas

lub zostaw numer telefonu – oddzwonimy